FysiFarm

FysiFarm LABORATORIES

 

ΕΛΑΙΑ ΒΑΣΗΣ – Φαρμακευτικά Φυτικά Έλαια  /

PHARMACEUTICAL HERBAL CARRIER OILS

Τα φυτικά έλαια ή έλαια βάσης εξάγονται από τα διάφορα μέρη των φυτών, συνήθως με ψυχρή ή θερμή συμπίεση των σπόρων ή του καρπού τους. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και ιδανικά για την υγεία της επιδερμίδας, αφού της χαρίζουν την απαραίτητη τροφή και ενυδάτωση. Είναι τελείως αγνά και δεν προκαλούν ερεθισμούς ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η FysiFarm LABORATORIES επιλέγει και εμφιαλώνει την ανώτερη ποιότητα Φυτικών Ελαίων Ευρωπαϊκών Οίκων. 

Herbal oils or carrier oils are oils extracted from various plant parts, usually by cold or hot pressing of the seeds or their fruit. They are rich in nutrients and ideal for skin health, because they give it the necessary nourishment and hydration. They are completely pure and do not cause irritation or other counter side effects. Fysifarm Laboratories selects and bottles superior quality vegetable oils, Greek and European ones.

Πώς χρησιμοποιούνται  /  How To Use Them 

Τα φυτικά έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια για μασάζ στο σώμα, ως θεραπεία ενυδάτωσης και τόνωσης για το σώμα, το πρόσωπο και τα μαλλιά, αλλά και ως βάσεις για την παρασκευή καλλυντικών σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια. Όπως είναι γνωστό, τα αιθέρια έλαια, αδιάλυτα, δεν μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα λόγω της δραστικότητάς τους. Αναμειγνύοντας, όμως, το αιθέριο έλαιο μέσα σε φυτικό έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το σώμα. Τα φυτικά έλαια μπορούν ακόμη να συνδυαστούν μεταξύ τους, ανάλογα με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τη μυρωδιά και την πυκνότητά τους. Ως προς την πυκνότητά τους, διακρίνονται στα πυκνά, όπως το Ελαιόλαδο και το Καστορέλαιο, τα οποία λειτουργούν ως προστατευτική ασπίδα για το δέρμα, και στα πιο αραιά, όπως το έλαιο Χοχόμπα, το Σταφυλέλαιο και το Αμυγδαλέλαιο, τα οποία απορροφώνται εύκολότερα. 

Herbal oils can be used as such body massage, as moisturizing and toning treatment for hair, face and body, as well as bases for cosmetics making, in combination with essential oils. As is well known, the essential oils, insoluble, can not be used into direct contact with the skin, due to their potency. Mixing, however, the essential oil in a vegetable oil it may be used throughout the body. The herbal oils can also be combined with each other according to their therapeutic properties, their smell and density. As to their density, are distinguished in dense oils, such as Olive oil and Castor oil, which acts as a protective shield for the skin, and less dense, such as Jojoba oil, Grapeseed and Almond oil, which are more easily absorbed.

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

ESSENTIAL OILS

Τα αιθέρια έλαια είναι μείγματα από ουσίες που εξατμίζονται πολύ εύκολα (πτητικές ουσίες) και οι οποίες παράγονται από τα διάφορα φυτά και έχουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές και καλλυντικές ιδιότητες καθώς και την χαρακτηριστική τους μυρωδιά. Ένας απλοϊκός ορισμός του όρου αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι ο εξής: “Όλα τα φυτά που περιέχουν αιθέρια έλαια ονομάζονται αρωματικά φυτά”. Τα αρωματικά φυτά αποθηκεύουν τα αιθέρια έλαια μέσα σε ειδικούς χώρους που μπορεί να βρίσκονται στα φύλλα, στον βλαστό, στα άνθη, στον φλοιό, στο ξύλο, ακόμη και στις ρίζες. Από εκεί εξάγονται προς χρήση, ως επί το πλείστον με απόσταξη ή εκχύλιση ή και μηχανική συμπίεση. Η FysiFarm LABORATORIES επιλέγει και εμφιαλώνει την ανώτερη ποιότητα Αιθερίων Ελαίων Ευρωπαϊκών Οίκων και τα διαθέτει στην Ελληνική, καθώς και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Essential oils are mixtures of herbaceous substances which evaporate easily (volatiles) and which are produced by different plants and have specific pharmaceutical and cosmetic properties and their characteristic smell. A simplistic definition of aromatic medicinal plants is as follows: “All plants containing essential oils are called herbs.” Herbs store essential oils in special sites located in the leaves, the stems, the flowers, the bark, the wood, even the roots. From there exported to use, mostly by distillation or extraction, or mechanical pressing. Fysifarm Laboratories selects and bottles superior quality Greek and European essential oils and supplies the Greek and the European market.

Πώς χρησιμοποιούνται  /

How To Use Them

 

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εισπνοές

Με την εισπνοή τα αιθέρια έλαια διεισδύουν στον οργανισμό και επηρεάζουν τα διάφορα όργανα. Βάζουμε σε μια λεκάνη με ζεστό νερό μερικές σταγόνες από το αιθέριο έλαιο της προτίμησής μας και εισπνέουμε τους αναδυόμενους υδρατμούς.

Μασάζ προσώπου ή σώματος

Για μασάζ χρησιμοποιούμε ένα έλαιο βάσης 100 mL όπου προσθέτουμε από 2 έως 14 σταγόνες το μέγιστο από τα αιθέρια έλαια που επιθυμούμε.

Μπάνιο

Μερικές σταγόνες από αιθέρια έλαια στο μπάνιο, μας δίνουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, αν παραμείνουμε μέσα στο νερό γύρω στα 20 λεπτά.

Μαλλιά

Αραιώνουμε 6 σταγόνες στο ξέβγαλμα από το αιθέριο έλαιο που προτιμάμε. Κατάλληλα είναι το Δενδρολίβανο, ο Κέδρος και το Θυμάρι για την τριχόπτωση.

Αρωματισμός χώρου (Διάχυση)

Με την ειδική πήλινη συσκευή (Burner) μπορούμε να αρωματίσουμε το χώρο με το άρωμα της προτίμησής μας. Αραιώνουμε 3 έως 5 σταγόνες από το αιθέριο έλαιο που προτιμούμε μέσα σε νερό που θερμαίνεται.

 

Inhalation: Place 3-4 drops of essential oil on a tissue. Place the tissue near your nose and inhale. When trying an oil for the first time, use only one drop to ensure that you do not have a sensitivity or reaction to the oil.

Massage: For facial or body massage use a Carrier Oil in which for every 100 mL of it add 2-14 drops maximum of essential oils we desire.

Bath: Add 5 drops essential oil to 1 ounce carrier oil. Stick with essential oils that are less likely to cause skin irritation. Add this blend to your running bath water and mix well before getting into the tub. Be sure to read the safety data for the essential oils you choose to use. Do not add essential oils directly to your bathwater, because essential oils do not stay mixed with water. The concentrated essential oil droplets can burn and seriously irritate skin and delicate areas of the body.

Hair: diluted 6 drops to rinse from the essential oil of choice. Suitable is the Rosemary, the cedar and thyme for hair loss.

Diffusers: With special clay device (Burner) can be flavored space with the aroma of our choice. Dilute 3-5 drops of essential oil preferably into heated water. General Household Freshening: Add a few drops of oil to your trash can, laundry wash, drain, vacuum bag filter, or on a tissue for placement in your drawers.

 

Καλάθι αγορών